PALACZ

Dodane 11 miesięcy dni temu

PALACZ

Miejsce zatrudnienia: SUWAŁKI

 

 

WYZWANIA JAKIE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

  • kontrola eksploatacji urządzeń oraz urządzeń pomocniczych
  • dbanie o dobry stan techniczny kotłów
  • pilnowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych

OD POTENCJALNYCH KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  • posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego “E” w zakresie eksploatacji:

– kotłów parowych na paliwo stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
– sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
– przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
– aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w podpunktach 1,2,3.

  • odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone czynności
  • dobrej organizacji zadań (dokładności, sumienności, samodzielności w działaniu)

NIE POSIADASZ ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ALE CHCIAŁBYŚ PODJĄĆ ZATRUDNIENIE?

FIRMA SFINANSUJE CI KURS NA PALACZA

CO ZYSKUJESZ:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
  • zatrudnienie 12/24
  • wsparcie ze strony koordynatorów

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 603-150-711


Prosimy o dołączenie klauzuli:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.


Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LABORS Sp. z o. o. z siedzibą w: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności nr 117. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodmałpalabors.pl. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. [LABORS Sp. z o. o. wpis do rejestru agencji zatrudnienia 19794]

Aplikuj online