Student w ochronie

Dodane 1 rok dni temu

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO OCHRONY

Obiektów biurowych, apartamentów, osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i logistycznych, handlowych, piekarni itp.

Miejsce zatrudnienia: Warszawa i okolice

WYZWANIA JAKIE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

 • wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia na terenie różnych obiektów
 • współpraca z kolegami lub koleżankami (kilka osób razem – zmienne posterunki) w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem
 • godne reprezentowanie firmy

OD POTENCJALNYCH KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • niekaralności
 • aktualnego statusu studenta/ucznia
 • chęci do nauki i świadczenia usług ochrony
 • umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

CO ZYSKUJESZ:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • stawkę od 18,30 brutto/h
 • różne godziny ochrony (możliwość pogodzenia nauki z ochroną)
 • różne lokalizacje – wszystko do dopasowania
 • wsparcie ze strony koordynatorów
 • miłe i przyjazne środowisko


Zapraszamy na spotkanie do naszego biura:
LABORS przy ul.al. Solidarności 117, IV piętro POKÓJ 412 lub kontaktu pod numerem: 603-150-711


Prosimy o dołączenie klauzuli:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.


Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LABORS Sp. z o. o. z siedzibą w: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności nr 117. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodmałpalabors.pl. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. [LABORS Sp. z o. o. wpis do rejestru agencji zatrudnienia 19794]

Aplikuj online